Kurban Çeşitleri

Dört çeşit kurban ibadeti vardır. Bunlar;

Udhiye Kurbanı
Kurban bayramında maddi gücü olan ve kurban kesme şartlarını taşıyan müslüman kişilerin kestikleri kurbandır, vaciptir.
Hedy Kurbanı
Hac vazifesini yerine getiren müslümanların kestikleri kurbandır, vaciptir.
Akika Kurbanı
Yeni doğan bir çocuk için şükür niyetiyle kesilen kurbandır, mübah ve sünnettir.
Adak Kurbanı
Allah Teala rızası için adanan kurbandır. Böyle bir sözün yerine getirilmesi vaciptir.

kurbanın sahih olmasının Şartları

Kurban ibadetinin rüknü (esası), iraka-i demm, yani kurbanlık hayvanı boğazlıyıp, kanını akıtmaktır. Bu esas yerine gelmedikçe kurban vecibesi yerine getirilmiş olmaz. Bu nedenle kurban kesmeyip, parasını sadaka vermek caiz olmaz. Kurban ibadetinin sahih (geçerli) olması için de, kurban edilecek hayvanın kusursuz olması, yani kurban edilmesine engel olacak kusurlarının olmaması ve kurbanın zamanında kesilmesi şarttır.

Kurbanın Vacip Olmasının Şartları

Kurban kesecek kimsenin;

  • Müslüman olması,
  • Hür olması,
  • Akıllı ve buluğa ermiş olması,
  • Zengin olması yani sadaka-ı fıtır ile mükellef olmaktır. Bu da temel ihtiyaçlarının dışında üreyici (arttırıcı) olsun veya olmasın, misab miktarı mala, yani 81 gr. altın yada bunun karşılığı olan para veya ticaret malına sahip olmaktır.
  • Yolcu olmaması yani, seferi olan bir kimse kurban kesmekle mükellef olmamakla birlikte, bu şahsın tek başına ya da mukimlerle birlikte kurban kesmesine bir engel yoktur.